Vízitúráink részvételi feltételei

A részvétel feltételei:
- jó úszástudás!

- a részvételi lap kitöltése
- a túradíj befizetése 
- az eligazításon történő részvétel
- pontos érkezés a vízitúra kezdési időpontjára

- 18 éven aluliak szülői felügyelet mellett vehetnek részt a vízitúrán.

Részvétel saját felelősségre:
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túrán esetlegesen őt érő egészségügyi, anyagi és nem vagyoni károkért a túravezetőt és túraszervezőt semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben a résztvevő semmilyen igényt nem érvényesíthet. A vízitúrán mindenki saját felelősségére, önszántából vesz részt.

A vízitúrán használt eszközök:
A túra idején használt és jelentős értéket képviselő eszközökért a résztvevő teljes körű felelősséggel tartozik.
A használt eszközökben a túra során bekövetkező sérülés, elvesztés, rongálódás esetén a sérülés, elvesztés, rongálódás napjától 8 napon belül az alábbi összeg fizetendő készpénzben vagy dokumentált átutalással az eszközök tulajdonosának:
1. 4 személyes üvegszálas túrakenu: 150 000 Ft,
2. evezőlapát: 12 000 Ft,
3. mentőmellény: 12 000 Ft,
4. hordó: 6 000 Ft, 
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túra során használt eszközök sérülése, elvesztése, rongálódása esetén a fenti összegek fizetendőek.

Eszközhasználati szabályok:

 • A vízitúrázás eszközeit a résztvevő rendeltetésszerűen, a túravezető által elmondott módon használhatja. 
 • Tilos az esetek többségében elől haladó túravezető által mutatotthoz képest más útvonalat választani.
 • Tilos a vízen lévő kenuban felállni és tilos a nem vízen lévő kenuban ülni, állni.
 • A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudatállapotot, fizikai képességeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról a túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az alábbiak kapcsán: cukorbetegség, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia. Ezen utóbbi esetekben a túravezető külön egyeztet a résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében.
 • A kenuban ülők a vízen, NE kapaszkodjanak ágba, fába, sziklába.
 • A túrázók mindig a túravezető által mutatott utat kell, hogy kövessék, a behajló bokrok és faágak kifejezetten kerülendőek.
 • Borulás esetén elsődleges a személyek mentése, a túravezető kijelöli azt a kenut, amelyik a vízbe került tárgyak összeszedéséért felelős, mindenki más a személyek és a kenu mentésében segédkezik.
 • A borult személyeket NEM próbáljuk a kenuba behúzni, mivel ez ránk is veszélyes, mi is borulhatunk így, hanem a vízbe jutottakat és a borult kenut a parthoz vontatjuk.
 • Amennyiben a túravezetőt baleset éri vagy önerőből a mentés nem megoldható, úgy a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon és a rendőrséget kell hívni. A tűzoltóságnak és (vízi) rendőrségnek az alábbi információra van szüksége a gyors segítségnyújtás érdekében. Hol történt a borulás és/vagy baleset? Parti tereptárgyak, épületek, hidak, folyamkilométer, vízi műtárgy stb. koordináták szükségesek a hely azonosításához. Minden esetben tudni kell, hogy hol és mikor szállt vízre, az is értékes információ, ha annyit tud valaki mondani, hogy a "Barcsnál voltunk egy órája és a vízen lefelé megyünk". Hányan vannak veszélyben és fontos, hogy a jelző személy telefonjának a száma látható legyen.
 • A karaván köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával, amely túravezetői instrukció hiányában 2 kenunyi, 10-11 méteres követési távolság, lemaradni tilos, ha valaki nem tud valamiért a csapattal haladni, köteles azt jelezni.

   

A túrából történő kizárás
A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy vagy csoport túrából történő kizárására, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a fenti szabályokat és/vagy a túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, az utasítást figyelmen kívül hagyja vagy megsérti.
Ezen felül kizárásra kerül a túrából az olyan túrázó, aki mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, vagy akinek bármilyen állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos.

A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

Lemondási feltételek
A vízitúra az indulás előtt több mint harminc nappal 50%-os díj fizetése mellett mondható le, az indulás előtt 30 vagy annál kevesebb nappal történő lemondás esetén a teljes túradíj fizetendő. 

Idő- és vízjárás
A túraszervező nem tehető felelőssé az időjárás vagy más természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért. Amennyiben a túra veszélyhelyzet, a vízállás, időjárási vagy más kockázatot jelentő okból egy adott napon nem indul, túraszervezőt semmiféle kártérítés fizetése nem terheli. A vízállás szélsőségesen változhat. A túraszervező fenntartja a túraterv-változtatás jogát.
Ha "vízügyi" értelemben ugyan még nem "árad" a folyó, de nagy a sodrás (így a borulás veszélye nagyobb), pláne, ha elég a magas a vízállás ahhoz, hogy nem látszanak ki a borulás esetén menekülésre alkalmat adó, a kiúszás és kenu visszafordításának lehetőségét kínáló zátonyok, lapályok - nem indul vagy leáll a vízitúra. Ha mindkét oldalon a magas vízállás miatt olyan a part, hogy nem lehet kikötni, így egy esetlegesen boruló kenu legénysége több száz métert vagy kilométereket is sodródhatna a hipotermia veszélyének kitéve, akkor nem szállunk vízre.

A vízitúrát autó kíséri a parton, így a nap során a kenuban mindig csak az van velünk, ami kell.

Kutya és egyéb házi állat
A Drávai túrákra kutya és egyéb állat nem hozható.

Egyéb költségek:

Ha valaki a parton sátrazik, akkor kizárólag Duna-Dráva Nemzeti Park táborhelyein sátrazhat (előírás) és a Nemzeti Park felé környezetterhelési díjat kell fizetni. Ennek összege jelenleg éjszakánként 1000 Ft.