Drávai vízitúrák speciális szabályai

 • A Magyarországon szervezett vízitúrák során általánosságban a Hajózási Szabályzat rendelkezései az irányadóak.
 • A vízitúrán csak jó fizikai állapotban lévő, az önmentés képességével rendelkező, jól úszó személy vehet részt.
 • A Nemzeti Parkokban, nemzetközi határfolyókon történő vízitúra során a betartandó előírásokat a Duna-Dráva Nemzeti Park honlapján külön is el lehet olvasni, illetve erről a túravezető a helyszínen is tájékoztatást tart. Az előírások elmulasztásából eredő büntetésért a büntetés megfizetése azt a személyt terheli, aki a Nemzeti Park, és/vagy a Határrendészet előírásait megszegte!
 • A Drávai vízitúra során minden résztvevőnek érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel kell rendelkeznie, amit magánál kell tartania túra ideje alatt.
 • A vízitúrán a kenuhoz szükséges felszerelés (mentőmellény, evező, legalább egy liter űrméretű vízmérő eszköz, vagy szivacs, kikötésre alkalmas megfelelő méretű kötél, vagy lánc) a kenuk tartozékaként rendelkezésre áll. A felszerelésért az utast felelősség terheli. A felszerelés elvesztésért, illetve megrongálásáért, amennyiben az utasnak felróható okból következett be, az utast kártérítési kötelezettség terheli!
 • A Kenuban felállni menetközben tilos!
 • A Dráván az előírások értelmében mindenkinek kötelező a mentőmellény viselése. Az ennek elmulasztásából eredő – hatóságok által kiszabott büntetés kifizetése minden esetben a szabályt megszegő Utast terheli, ezért a túravezető felelőssé nem tehető, kártérítésre nem kötelezhető!
 • A kenut csak az a személy vezetheti, aki úszni tud, kellő jártassággal rendelkezik, és 18. életévét betöltötte.
 • A vízitúra korlátozott látási viszonyok között nem folytatható!
 • Az alkoholos italok, kábítószer, gyógyszer vagy más hasonló anyag fogyasztásának következtében bekövetkező bódult állapot, korlátozott ítélő és cselekvési képesség esetén a túravezető az utast a túrából kizárhatja. Az ilyen esetből bekövetkezett balesetért, bármilyen károkozásért a túravezetőt nem terheli felelősség!
 • Bármilyen veszélyhelyzet, rendkívüli állapot esetén a túravezető utasításait azonnal és haladéktalanul be kell tartani, a jogot fenntartja magának a túra azonnali felfüggesztésére, szüneteltetésére, sőt akár befejezésére.
 • A Kenuban a dohányzás, és a nyílt láng használata tilos!
 • A túrán a szemetelés, és a környezetszennyezés tilos!
 • A Dráván a fürdés csak a barcsi strandon engedélyezett!
 • Tilos fürdeni hajókikötőnél, zsilipnél, hidak 10 méteres körzetében, a fürdést tiltó táblánál, a hajóútban!
 • A Dráván csak napkeltétől napnyugtáig, jó látási viszonyok között szabad tartózkodni és közlekedni. Szigorúan tilos napnyugta után a vízen tartózkodni!
 • A csoport köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával.
 • A védett területeken a növény és állatfajok gyűjtése tilos!
 • A területeket a távozáskor az eredeti állapot szerint kell hátrahagyni.
 • Tüzet – tűzgyújtási tilalom kivételével – csak a kijelölt táborhelyen szabad gyújtani a tűzvédelmi szabályok betartásával. Tűzgyújtási tilalom idején még a kijelölt helyeken is tilos!
 • Árvízvédelmi készültség esetén a vízitúrázás nem javasolt, ilyen extrém esetben a túravezető dönthet a túra elmaradásáról is!
 • A határrendészeti szabályok megszegése és tiltott fürdés esetén a Rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek a megfizetése a szabályt megsértőt terheli, ezért a túravezető nem tehető felelőssé!